close
Forgot your password? Login
close
Login
close

קבעו היום הדגמה בחינם!

 • Section Break

 • Section Break

close

התחל לעבוד עם מרקטמן

 • FT Section Break

 • LT Section Break

X

יתרונות מרכזיים

שיפור מערך הזמנות
 • הזמנות בקליק על פי נתוני מלאי
 • הגדרת כמות מלאי מקסימלית לפריט
עלויות רכש
 • בנייה ותיקצוב של מרכיבי מנות והכנות מטבח
 • הצגת רווחיות מנות מדויקת בקליק
שליטה מלאה במלאי
 • הצגת כמויות ושווי מלאי בזמן אמת
 • ספירת מלאי באפליקציה
 • מעקב צמוד למניעת פחת וגניבות
התראות ודוחו"ת
 • הצגת נתונים ודוחו"ת בזמן אמת בלוח הבקרה
 • השוואת תחזית ממוחשבת מול עלויות הרכש בפועל
 • התראות מלאי נמוך בזמן אמת
?איך זה עובד

הגדרות מערכת בקליק

הגדרות ספקים, פריטי מלאי, פריטי מכירה ומרכיבי מנות

קבלת סחורה במערכת

באמצעות קבלת ת.משלוח / חשבוניות

עדכון אוטומטי של כמות המלאי

לפי דו"ח מכירות קופה וניהול פחתים