close
Forgot your password? Login
close
Login
close
close
X

התייעלות ארגונית
וייעול התקשורת הבין-ארגונית

ניהול רשת מסעדות הוא משימה לא פשוטה.
מרקטמן מאפשרת לרכז ולאחד נתונים מכל רחבי הרשת אל חשבון מרכזי אחד, בו ניתן לצפות בכל הנעשה ברשת במבט ניהולי

 

מרקטמן מסייעת לרשתות ולמסעדות מקומיות בניהול הזמנות ומלאי, ניהול רכש ועלויות מזון, יצירת דוחו”ת מפורטים – והכל במקום אחד

שליטה מלאה על כל מערך התפעול

מרקטמן מבטיחה אחידות ועקביות כלל רשתית

:ניהול מלאי, מחירים וספקים

שליטה מלאה של הנהלת הרשת על הרשאות מוצרים וספקים, כמו גם מחירים.
סניפי הרשת יוכלו להזמין אך ורק פריטים מורשים

:אישור הזמנות ע”י מנהל ויצירת התראות

צפייה בהיסטורית הזמנות וחשבוניות עבור כל הסניפים יחד, וכל אחד בנפרד, תוך בקרת תקציב ויעדים

:אחידות ועקביות

שינוי ועדכון מרכיבי תפריט בקליק.
מרקטמן הופכת עדכונים עונתיים ועדכוני רווחיות לקלים ופשוטים מאי פעם.

ניהול מחסן מרכזי

איחוד מערכת בין מחסן מרכזי המייצר פריטי מלאי

ובין סניפי הרשת הרוכשים ממנו.


מעקב אחר פריטי רכש של המחסן, מלאי המחסן, תהליך ההכנות והזמנות הסניפים-

באמצעות ניהול מידע לוגיסטי כולל

chains_img